Odbiór odpadów komunalnych

  • pojemniki MGB o pojemności od 60 do 360 l

  • pojemniki PA o pojemności 660 i 1100 l

  • kontenery KP-7 m3

  • worki o pojemności 60 i 120 l na odpady komunalne